วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

จบกันไปเสียที

วันนี้...ขอเป็นฝ่ายหลบตา
เพียงเพราะไม่อยากให้เธอรู้ว่า...อ่อนไหว
ไม่อยากให้เธอรู้สึกผิด...ที่คิดจากไป
ไม่อยากเป็นคนรั้งเธอไว้...เมื่ออีกครึ่งใจเธออยากลา

ได้แต่มองฟ้า...แล้วถามตัวเอง...ว่าทำถูกหรือเปล่า
ที่หลีกทางให้เค้า...ยอมเป็นเพียงคนเก่าที่เธอห่วงหา
ฉันผิดมากไหม...โง่แค่ไหนที่เป็นฝ่ายจากมา
เพียงเพราะไม่อยากเสียน้ำตา...ระหว่างรอเวลาเธอตัดสินใจ


ขออยู่ลำพัีงให้มันจบ...แม้ต้องพบกับความขมขื่น
ดีกว่าทนกล้ำกลืน...ให้เธอมีคนอื่นถึงเมื่อไหร่
ถ้าการได้เธอมา...มันตามด้วยข้อแม้ว่า...ต้องแบ่งกับใคร
ฉันเลือกไม่มีเธอได้ไหม...เหนื่อยหัวใจเต็มทน

สงสารตัวเอง...จึงทำได้เพียงมองเมิน
ทั้งที่ใจอยากรู้เหลือเกิน...เธอรักเค้าหรือแค่สับสน
ยังรักกันอยู่ไหม...แต่ไม่รู้จะถามทำไม...เมื่อยังมีใครอีกคน
และฉันเองก็เจ็บซะจน...ไม่รู้จะทนฟังเพื่ออะไร


อย่าเหนี่ยวรั้งกันอีกเลยนะคนดี
ได้โปรด...ปล่อยมือฉันสักที...จะได้ไหม
อย่ามองกัน...ด้วยสายตาของคืนวันที่เคยมีใจ
ไม่ขอแบ่งเธอกับใคร...จบกันไปเสียที
เอ-มิ-กา

ทำไมหม่าม๊า...หน้าไม่เหมือนฉัน

ส ง ก ะ สั ย ...เ อ๊ ะ อ ะ ไ ร กั น ห ว่ า
ทำไมหม่าม๊า...หน้าไม่เหมือนฉัน
เก็บหนูมาเลี้ยงหรือไง...ทำไมไม่้เห็นเหมือนกัน
งง งง อยู่อย่างนั้น..ไม่เข้าใจ

แ ต่ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร...ม๊ า บ อ ก ว่ า รั ก ห นู ที่ สุ ด
และจะไม่มีหยุด...ไม่ว่าวันไหน
หน้าไม่เหมือนกัน...ม๊าบอกไม่สำคัญจะแคร์ทำไม
แค่มีหนูอยู่ใกล้ๆ .. ก็ชุ่มชื่นหัวใจทุกที
เอ-มิ-กา

... เ ห นื่ อ ย มั้ ย...

... เ ห นื่ อ ย มั้ ย...
กับการเป็นฝ่ายวิ่งไล่...และไขว่คว้า
กับการรอใครสักคน...ให้เค้ากลับมา
ทั้งที่ยังไม่รู้ว่า...หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

ฉั น เ อ ง ก็ เ ค ย เ ห นื่ อ ย
นั่งมองดาวเรื่อยเปื่อย..ไม่ยอมไปไหน
หวังเพียงดารา...จะทำให้ความปราถนาสมดั่งใจ
และอะไรต่อมิอะไร...จะสวยสดใสเหมือนในนิทาน


แ ต่ ก็ สุ ข ใ จ ที่ ไ ด้ ร อ
ถึงจะท้อ...แต่ก็เพียงพอสำหรับความหอมหวาน
อย่างน้อยก็มีความหวัง...แม้บางครั้งจะทรมาน
และไม่รู้ต้องรอและคอยไปอีกนาน...แสนนานเท่าไร

เอาเป็นว่า...จะขอนั่งมองดาวเป็นเื่พื่อนเธอ
ต่อให้อ้างว้างจนเพ้อ...ก็ไม่ไปไหน
มีไหล่ให้เธอหนุน..มีอ้อมกอดอุ่น ๆ ให้เธอพักใจ
และไม่ว่านิทานเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร...รู้ใช่ไหม
.............ยังมีอีกคนที่ห่วงใย ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง....
เอ-มิ-กา
ตอบ

... ฝั น ดี น ะ ค ะ...


เ ห นื่ อ ย ม า ทั้ ง วั น...ค ง ถึ ง เ ว ล า พั ก
ลืมทุกปัญหาหนัก...แล้วหลับตาก่อนดีไหม
วันพรุ่งนี้...ชีวิตจะเป็นอย่างไร
ปล่อยให้มันเป็นไป...หลับให้สบายสักวัน

ฝ า ก ด ว ง ด า ว ที่ พ ร่ า ง พ ร า ว บ น ร า ว ฟ้ า
ช่วยกล่อมนิทรา...แด่คนอีกฝั่งฟ้า...ในคืนฝัน
ก่อนจะหลับตา...ขอเธอจงรู้ว่ายังคิดถึงกัน
ฝากความห่วงหากับดวงจันทร์...ช่วยกระซิบบอกคำนั้นแทนฉันที
... ฝั น ดี น ะ ค ะ...

เอ-มิ-กา

แค่หัวใจธรรมดาไ ม่ ใ ช่ ด า ว...ที่ พ ร่ า ง พ ร า ว บ น ร า ว ฟ้ า
ก็แค่หัวใจธรรมดา...ที่หม่นหมอง
ไม่ได้หวังให้ใครต่อใคร...เค้าหันมอง
หวังเพียงคนที่จับจอง...จะดูแลปกป้อง
...ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย น้ ำ ต า...

เอ-มิ-กา

..ไ ม่ ข อ จ ำ..


น้ำลายเอ๊ย... น้ ำ ต า มั นไ ห ล ห ล่ น....
ท่วมท้น...แทบล้นกว่ากระแสสินธุ์
เพียงเพราะบางคำที่ได้ยิน
แทบแดดิ้น...เจ็บแท้หนอ...
......ไ ม่ ข อ จ ำ....

เอ-มิ-กา

ไม่มีเธออยู่... ...ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร...


ค ง ไ ม่..ฝื น..ขื น...รั้ ง ใ ค ร
เมื่อรักหมดใจ...คงไม่ไหวที่จะสู้
แม้ดวงตาแสนเศร้า...เพราะไร้เงาคนเคียงคู่
....แค่เพียงอยากให้รับรู้..แม้ไม่มีเธออยู่...
...ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร...

เอ-มิ-กา

...เ ห มื อ น เ รี ย ก ร้ อ ง ม า ก ไ ป ใ ช่ ใ ห ม...

...เ ห มื อ น เ รี ย ก ร้ อ ง ม า ก ไ ป ใ ช่ ใ ห ม...
ก็แค่เพียงหัวใจ...ที่อยากขอ
คงมากเกินไป...เธอเลยให้ความหมาย.."ไม่รู้จักพอ"
บางครั้งก็ท้อ....คงได้แต่รอ...
...ไ ม่ รู้ จ ะ เ ดิ น ต่ อ อ ย่ า ง ไ ร...

เอ-มิ-กา

หมดแรงจะรั้งใคร


ค ง เ กิ น ก ำ ลั ง จ ะ รั้ ง ขื น
เมื่อเธอมีคนอื่น...ยิ่งฝืนยิ่งหวั่นไหว
เหนื่อยที่จะฝัน...เมื่อเธอดึงดันว่าจะไป
หมดแรงจะรั้งใคร...อยากไปก็ไป
.....ต า ม ใ จ เ ธ อ......

เอ-มิ-กา

เจอกันช้าไป


รักไม่ได้...ไม่ใช่ไม่รัก
ยังแน่นหนักเหมือนเก่า....เข้าใจใช่ใหม
แต่คงผิดที่เรา..เจอกันช้าเกินไป
และผิดที่หัวใจ...เธอให้เขาไปครอบครอง

ฉันเองก็ไม่อยากถูกเหยียดหยาม
ให้ใครต่อใครเขาประณาม...ว่าเป็นสอง
เมื่อเป็นหนึ่งไม่ได้...ไม่ยื้อแย่งจับจอง
แค่คำว่าตัวสำรอง..เข้าใจใช่ไหม?..ไม่ยากเป็น

เอ-มิ-กา

หมดเรี่ยวแรงไขว่ขว้า..แล้วจริง ๆ


ทิ้ ง ตั ว เ อ ง ไ ว้...กั บ บ า ง สิ่ ง
ปล่อยหัวใจให้จมดิ่ง...กับการค้นหาความหมาย
กอดคอกับความเหงา..แม้ต้องเศร้าและเดียวดาย
แต่ก็คงไม่ถึงกับตาย...ใช่ไหม..?

...เ ฝ้ า โ ท ษ แ ต่ ค น บ น ฟ้ า...
ที่เล่นตลกกับโชคชะตา...จนสั่นไหว
ส่งบางคนมาให้รัก..รัก..จนหมดหัวใจ
แต่ฟ้าก็ส่งใคร...มาแทรกกลางระหว่างเรา

ยั ง ค ง เ ก็ บ ทุ ก ช่ ว ง เ ว ล า ดี ดี
ถึงแม้ความรู้สึกที่มี...วันนี้ต้องเศร้า
และแม้ที่ว่างในใจ...เธอมีใครเป็นเงา
ใช้ชีวิตร่วมกับเขา...ลืมเรื่องเก่า ๆ ที่ผ่านมา

ก อ ด ตั ว เ อ ง...ส ะ อื้ น เ บ า เ บ า
บอกตัวเองให้เลิกเศร้า...หยุดถามหา
ไม่ได้โทษใคร...ไม่ได้ท้อต่อชะตา
แต่มันล้า...หมดเรี่ยวแรงไขว่ขว้า..แล้วจริง ๆ

เอ-มิ-กา

ลมหายใจสุดท้าย


ไม่รู้จะฝืนได้นานแค่ไหน
เหนื่อยเหลือเกินรู้ไหม...การไล่ตามฝัน
บางครั้งมันท้อ...กับการรอที่ไม่มีวัน
ได้แต่จมกับความเงียบงัน...อยู่อย่างนั้นทุกครา

หากเหลือเฮือกสุดท้าย...ของลมหายใจ
ฉันคงส่งคำตอบได้...เพียงบอกว่า...
สิ่งที่เหลือจากความบอบช้ำและคราบน้ำตา
คือ..รักเธอเสมอมา..และทุกความห่วงหา
...ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง.....

เอ-มิ-กา
ตอบ

จ ง ส ว่ า ง. . .เ ช่ น แ ส ง จั น ท ร์


จ ง ส ว่ า ง. . .เ ช่ น แ ส ง จั น ท ร์

ที่แบ่งปัน...ดาริกา...ให้สดใส

แม้รอบข้าง...มิกระจ่าง...เทียบ อโณทัย

ทว่าเย็นสบาย...จรัสได้...เคียงข้างกัน


เอ-มิ-กา

แม้ราตรีนี้ไม่มีจันทร์


...เดือน...ดารา...
ยังงดงามประดับฟ้า...มาเสมอ
แม้เมฆหมอกบัง..มองไม่เห็นเธอ
หากยังคงหลงเพ้อ...ละเมอไกล

จันทร์เอ๋ย...จันทร์เจ้าขา
คงมีบางครา...มิสดใส
แม้นราตรีนี้...แสงจันทร์ลับไป
ทว่ายังสว่าง...กลางฤทัย...ไม่เปลี่ยนแปลง

เอ-มิ-กา

ใ น ค่ำ คื น ...ที่ จั น ท ร์ อ่ อ น แ ส ง


แ ส ง จั น ท ร์. . . ใ น คื น ฟ้ า ห ม่ น
เมื่อได้ยล...พบเพียงความเศร้า
บางราตรี...หลบเร้นเห็นเพียงเงา
และความว่างเปล่า...บนราวฟ้า

ใ น ค่ำ คื น ...ที่ จั น ท ร์ อ่ อ น แ ส ง
เพียงจักแสดง...ให้รู้ว่า
เป็นเพียงด้านมืดของจันทรา
หากอีกฝั่งฟ้า...ยังสว่างท่ามดารา...ไม่เปลี่ยนแปลง

เอ-มิ-กา

รักตัวเองให้มากกว่านี้

ร้ อ ง ใ ห้ ...เ สี ย ใ จ ม า ตั้ ง น า น
เจ็บปวดร้าวราน...อีกตั้งเท่าไหร่
รู้อยู่แล้ว..ว่าเรื่องของเรามันจบกันไป
ยังโง่งมรักเค้าทำไม...ให้ได้อะไรขึ้นมา

บอกตัวเอง..."ตัดใจเสียที"
กล้ำกลืนฝืนทนแบบนี้...ใจมันล้า
จมอยู่กับความเสียใจ..มีน้ำตา
รอคอยให้เค้่ากลับมา...เพื่ออะไร

กระซิบบอกหัวใจ.."รักตัวเองให้มากกว่านี้"
ลืมเค้าเสียที...เริ่มต้นใหม่
เตือนตัวเองว่าชีวิตเราทั้งคน...อย่าวางบนปลายเท้าของใคร
เพราะเมื่อเค้าเดินจากไป...คนที่เสียใจ..ก็คือเรา

เอ-มิ-กา

ลืมเรื่องร้่าย ๆ สักที

ก อ ด ตั ว เ อ ง เ บ า เ บ า
รอบตัวมีแต่ความเหงาและร่องรอยความเหว่ว้า
ปล่อยความฝัน...หยอกล้อกันกับโชคชะตา
เฝ้ารอกาลเวลา...จะบรรเทาความปวดปร่าข้างใน

บ อ ก ตั ว เ อ ง อี ก ค รั้ ง...ลื ม เ ข า สัี ก ที
นับตั้งแต่วันนี้..ต้องเริ่มต้นใหม่
ถ้าไม่อยากเหงา...ต้องลืมเขาไป
บอกตัวเองจงตัดใจ...ลืมเรื่องร้่าย ๆ สักที
เอ-มิ-กา

ยังจำทุกเสียงดนตรีในช่วงเวลาที่ดีของเรา

แว่วเสียงระนาด....รัวระบัด
เหมือนจะกรีดความช้ำ..ย้ำให้ชัด...รอยห่วงหา
ณ ตรงนี้...เคยมีเธอเสมอมา
หากสายลมแห่งกาลเวลา...ได้พัดพาเราจากกัน

รออยู่ตรงนี้....ที่เก่า
กับภาพความเป็นเรา...เช่นวันนั้น
ขอเพียงสักครั้ง..ที่เธอคิดถึงมัน
แม้เป็นเพียงหลับฝัน...ฉันก็ยินดี

เปิดขิมบรรเลง....เพลงนางครวญ
ล่องลอยฝากสายลมหวล...ถึงเธอคนนี้
หากได้ยินเพียงครั้ง...ได้โปรดรับรู้บ้าง..ว่าใจที่มี
ยังจำทุกเสียงดนตรี...ในช่วงเวลาที่ดี...ของเรา
เอ-มิ-กา

เยื่อใยไม่ยอมขาดไปพร้อมคำลา

เป็นแบบนี้ทุกที
พอแผลกำลังจะหายดี...ก็มาทำให้โหยหา
ปากก็บอกต้องตัดใจ...แต่ทำไมเพียงสบตา
ก็แทบละลายอยู่ตรงหน้า...ทุกคราไป

อาจเพราะภาพคืนวันเก่า..เก่า
ยังคงกรุ่นความเป็นเรา...ให้หวั่นไหว
เพราะเส้นบาง..บาง..ที่เรียกว่า เยื่อใย
มันไม่ยอมขาดไป..พร้อมคำลา

จึงหลงเหลือเป็นริ้วรอยจาง..จาง
ในความหวังอันเลือนลาง...ลึก..ลึก..ว่า
คงมีสักวัน...ที่เธอจะกลับมา
เพื่อเช็ดคราบน้ำตา...ให้แก่กัน

ฉันคงหวังมากเกินไปใช่ใหม
การพยายามตัดใจ...จึงทั้งไหวและหวั่น
เห็นเค้กร้านเดิมทีไร...เหมือนคล้าย ๆ ยังรอวัน
ที่บางคนชอบถือมาฝากฉัน...พร้อมบอกว่ารักมั่น..ไม่เปลี่ยนแปลง
เอ-มิ-กา

อย่ายื้อฉันไว้อีกเลย


หวังเพียงกาลเวลา...จะรักษาหัวใจ
และลืมเรื่องของเราได้...ในวันนี้
ฉันเหนื่อยและท้อ...กับคนที่ไม่รู้จักพอในสิ่งที่มี
จบกันไปสักที...คงดีกว่า

จะขอเลือกความหนาวเหน็บ
ดีกว่าอยู่แบบเจ็บ ๆ แล้วมีปัญหา
อย่ายื้อกันไว้...อย่าทำอะไรเพื่อซื้อเวลา
หากต้องแลกกับหยดน้ำตา..และความเสียใจ


ฉันเองก็คนเหมือนกัน
เจ็บไปเจ็บมาแบบนั้น...มันทนไม่ไหว
ไม่ว่าเธอกับเขา...จะอยู่ในสถานะอะไร
วันนี้ฉันก็เหนื่อยเกินจะกลับไป...อย่ายื้อฉันไว้อีกเลย

เอ-มิ-กา