วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

..โ อ้ ว่ า...ม ะ ลิ ล า...ม า ริ น ท ร์


..โ อ้ ว่ า...ม ะ ลิ ล า...ม า ริ น ท ร์

อาจไม่ฟุ้งจรุงจินต์...เทียบดอกไหน

แม้นสีสันไม่ยวนเย้า...เร้าฤทัย

แต่เมื่อชิดใกล้...จักหอมละไม..

. . .ไ ม่ จื ด จ า ง . . .

อายจัง...
เอ-มิ-กา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น