วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แค่มะลิลากลีบบาง


... แ ค่ ม ะ ลิ ล า ... ก ลี บ บ า ง
กลิ่นหอมจาง จาง....ในยามเช้า
เมื่อเจอแสงจ้า...เจ้ามะลิลาก็ถูกเผา
กลายเป็นเหี่ยวเฉา...ใครเล่าจะถวิล
              
แ ด ด ส ลั ว ล า ง...เจ้ากลีบบางก็หล่นจากขั้ว...
กลาดเกลี่อนไปทั่ว...หมดความหอมจนสิ้น
ไม่มีใครเค้าสน...ดอกไม้ที่หล่น...แล้วเปื้อนดิน
เจ็บจนชิน...ไม่มีใครได้ยิน...ว่าเสียใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น