วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โลกของฉัน

...โลกของฉัน...
ยังคงเงียบงันเหมือนวันเก่า
บางเวลาเหว่ว้าเพราะว่าเหงา
เพียงเพราะคิดถึงเขาที่จากไกล

...หากแต่โลกของฉัน...
ก็ยังหมุนไปตามเรื่องของมัน...ไม่ว่าวันไหน
ยังคงเป็นแกนเดิม...มิได้เพิ่มหรือลดลงไป
จะเจ็บร้าวอย่างไร..มันก็ยังหมุนของมันได้..ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น